ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HÀNG ZEOLITE KL

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HÀNG ZEOLITE KL

Hỗ trợ Bà con được tiếp cận nguồn hàng Zeolite chất lượng cao và đặc biệt là giá Tốt, Công ty Kim Long tạo điều kiện cho Bà con được dùng thử hàng Miễn Phí trong thời gian tư nay đến hết tháng 11/2021.


Bà Con Nuôi Tôm chỉ cần Đăng ký thông qua số điện thoại / zalo : 0789 185 389. Hoặc Theo Link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftb9g9DvD9OtVLzgKcSCXjs6CSQK1vi2uBJVeq2X2Q-jKr-A/viewform

Chúng tôi sê tổng hợp và gửi về theo địa chỉ của Bà Con Nuôi Tôm.

KIM LONG Co.,Ltd |